REPAIR

CHERISH เรามีบริการแก้แบบงานชิ้นเดิมที่คุณลูกค้าอาจได้รับมรดกตกทอดมาจากบุคคลอันเป็นที่รัก อยากจะนำมาขึ้นตัวเรือนใหม่ หรืออยากให้เราช่วยออกแบบให้ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นไอของงานชิ้นเดิม หรือจะออกแบบใหม่ให้ทันสมัย ตามสไตล์และความต้องการของคุณลูกค้าทุกท่าน 

 
ตัวอย่างงานแก้แบบ

 

งานชิ้นนี้ทางคุณลูกค้าได้รับต่างหูเป็นดกทอดมาจากคุณยาย แต่ได้ทำหล่นหายไป 1 ข้าง จึงได้นำมาปรึกษา กับ CHERISH ว่าพอจะทำอย่างไรได้บ้าง โดยอยากเก็บความทรงจำของคุณยายไว้ในชิ้นงานด้วย ทางร้านจึงได้ออกแบบให้ใหม่ โดยขึ้น Computer Graphic ให้คุณลูกค้าดูแบบ 3D ให้เหมาะสมกับสไตล์ และการใช้งาน ก่อนจะขึ้นตัวเรือน ออกมาเป็นเครื่องประดับที่งดงามและทรงคุณค่าที่ CHERISH ยินดีบริการให้คำปรึกษา ออกแบบงานชิ้นใหม่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะ 
ตัวอย่างงานแก้แบบต่างหู

งานแก้แบบต่างหูพลอยชิ้นนี้ คุณลูกค้านำต่างหู ซึ่งรับมรดกตกทอดมาให้ทางร้านช่วยออกแบบตัวเรือนให้ใหม่ ทางร้านจึงได้ออกแบบให้งานออกมาทันสมัยขึ้น สามารถใส่ Mix & Match กับเสื้อผ้าได้ง่าย
ตัวอย่างงานแก้แบบแหวน

 แหวนวงเดิมที่คุณลูกค้านมาให้ทางร้านออกแบบตัวเรือนให้เข้าเซตกับต่างหู 

COPYRIGHT © CHERISH JEWEL DESIGN